Verklarende woordenlijst

A B C D
E F
G H I J K
L M N O P
R S T U
V W X Z

topA

Absoluut

Je moet hier een volledige specificatie van een bestand geven. Dus inclusief
host-, volume- en padaanduiding.

Afbeeldingen

Afbeeldingen in een XHTML bestand zijn meestal van het type JPG, GIF of PNG.

Afgekeurd

Een afgekeurd element of attribuut zal in een volgende versie van XHTML
niet meer worden gebruikt.

Anker

Een tekst of een afbeelding die als koppeling naar een ander document of
locatie in een document fungeert.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. Eeen codeercode om
tekens (symbolen, cijfers en letters) in digitale vorm om te zetten.

Attribuut

Een eigenschap die is verbonden met een XHTML-element. Sommige zijn verplicht,
andere zijn een optie. Alle attributen moeten zijn vorzien van een waarde.

topB

Besturingsysteem

Het programma dat de computer bestuurt. Het zorgt ervoor dat de hardware
werkt, en dat programma’s worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn: DOS, Windows,
MacOS, Unix en OS/2.

Browser

Programma dat documenten van een webserver ophaalt en op een beeldscherm
weergeeft.

topC

Cache

Een deel van het geheugen, of een deel van de harde schijf, waar de
browser de recent of vaak bezochte webpagina’s opslaat.

CGI

Common Gateway Interface. De standaard voor de communicatie tussen webservers en
CGI-programma’s. Meestal gebruikt om gebruikersinvoer te verwerken en te beantwoorden.

Clickable Map

Een afbeelding die grafische navigatiemogelijkheden biedt. De afbeelding is verdeeld
in gebieden die links vormen.

Client/server

Automatiseringsmodel verdeeld over twee partijen. De ene kant is de client of de gebruiker.
De andere kant is de server, of de leverancier van webbronnen.

Clientside-imagemap

Definities van een actief gebied in een imagemap (afbeelding waar je op kunt klikken),
wordt opgeslagen bij de client en niet op de server.

Conventie

Overeengekomen verzameling regels waarmee systemen met elkaar communiceren en werken.

CSS

Cascading Style Sheets. Codeermethode waarmee je een bepaalde structuur voor webpagina’s kunt instellen.
Daarbij horen bijvoorbeeld koppen, lettertypen, alinea’s enzovoort.

topD

Default

Standaardwaarde. De keuze die in een programma of instructie automatisch
wortd gemaakt. In XHTML een waarde die een attribuut krijgt als er geen
waarde is gegeven.

Directorypad

Apparaat- en directorynamen waarmee een bestand in een bepaald
bestandssysteem kan worden gelokaliseerd.

DOCTYPE-declaratie

In XML-documenten is dit de code waarmee naar een DTD wordt verwezen.

Document

De basiseenheid van XHTML-informatie. Vaak gebruiken we ook wel de term
webpagina.

Documenttypedeclaratie

Deze declaratie vertelt de browser waar de DTD van het huidige document zich bevindt.

DOS

Disk Operating System.
Besturingsprogramma wat ten grondslag ligt aan veel pc’s met een intelprocessor.
De meest bekende is MS-DOS

DTD

Document Type Definition.
Hierin worden structuur elementen en markupdefinities vastgelegd voor het maken van documenten.

topE

Element

Een deel van een document, gemarkeerd door een begintag en een eindtag,
of door een lege tag.

Elementdeclaratie

Een beschrijving in een DTD van een element en zijn inhoud.

Elementtype

Een benoemd element.

E-mail

Afkorting van Electronic Mail. Een manier om via netwerken informatie
uit te wisselen met andere gebruikers.

Entiteit

Een tekenreeks die een ander teken weergeeft.

Extern stijlblad

Een stijlblad dat in een afzonderlijk bestand is opgenomen,
dus niet in het webdocument zelf.

topF

Formulieren

Een XHTML formulier wordt gemaakt met behulp van speciale Mark-up.
Hiermee wordt het voor gebruikers mogelijk om gegevens in te voeren.

Foutbericht

Informatie die aan een gebruiker wordt meegedeeld dat iets niet helemaal
goed is of niet werkt.

Freeware

Gratis software.

FTP

File Transfer Protocol. Een internetdienst voor het overbrengen van bestanden
van en naar een netwerk.

topG

Gebeurtenis

In scripts is een gebeurtenis een actie of reactie die een gebruiker
uitvoert.

Geldig

Een code is geldig als hij voldoet aan alle in de syntaxis vastgestelde
regels. Het moet de tests van een validator hebben doorstaan.

GIF

Graphic Interchange Format. Bestandstype voor afbeeldingen, die compact
zijn. 128 kleuren.

topH

Hexadecimaal

Een getalsysteem dat de 10 getallen (0-9) en zes letters gebruikt (A-F).
Dit is er speciaal voor om binaire getallen compact weer te geven. Met
name gebruikt om kleuren in webpagina’s in te stellen.

Hoofdlettergevoelig

Geeft aan dat het van belang is hoe invoer getypt wordt. XHTML dient
altijd in kleine letters getypt te worden.

HTML

HyperText Markup Language. Een documentbeschrijvingstaal om webpagina’s te maken.

HTTP

HyperText Transfer Protocol. Het internetprotocol dat wordt gebruikt om
te communiceren tussen browsers en servers.

Hypertext

Een methode om tekst, plaatjes en andere gegevens in te delen voor
gebruik op de computer. Elementen verwijzen hierbij naar andere elementen.

Hypertextlink

Een speciaal element van een document naar een ander document te gaan.

topI

Imagemap

Een afbeelding waar je op kan klikken. Er is als het ware een kaart
met rasters overheen gelegd. Op deze manier kun je een deel van de kaart als link
bruikbaar maken.

Inhoud

Inhoud is datgene wat een document of een webpagina interessant maakt om te
bezoeken.

Intern anker

Een link die verwijst naar een locatie binnen hetzelfde document.

Intern stijlblad

Stijlblad dat zich in het webdocument zelf bevindt.

Internet

Een wereldwijde verzameling netwerken. Begonnen en opgezte door het
Amerikaanse ministerie van defensie.

Internetprovider

Een bedrijf of organisatie die, meestal tegen betaling, internetdiensten
verleent.

IP

Internet Protocol. Netwerkprotocol, waarmee computers met het internet worden
verbonden.

ISO

International Organisation of Standardisation. Overkoepelend orgaan van alle
standaarden op de hele wereld.

ISO-Latin-1

Ook bekend als ISO 8859-1. De standaardtekenset die door XML, XHTML en HTML
wordt gebruikt.

topJ

Java

Een object ge�rienteerde, platform-onafhankelijke, veilige en compacte
programmeertaal. Wordt door veel leveranciers ondersteunt. Ontwikkeld door
Sun Microsystems.

Java-applet

Kleine applicatie, die je in een webpagina kunt invoeren en die voor interactie
kan zorgen.

JPG of JPEG

Joint Photographic Experts Group. Een standaard voor meer complexe stilstaande
afbeeldingen.

topK

Kaartbestand

Een kaarbestand bevat een verzameling pixelcoordinaten voor de grenzen
van een gebied op een afbeelding. Met behulp van een grafisch programma
moeten deze grenzen worden bepaald. Zie ook Imagemap

Kopdeel

Het element head vormt het kopdeel van een document. Hier vind je
onder andere de titel en andere contextdefinities.

Koppen

Om de inhoud van een document te structureren maakt men gebruik van koppen.
Aangegeven met de h. Daarachter volgt een getal van 1(groot) tot 6(klein).

topL

Leeg element

Bij een leeg element is geen sluittag nodig. Het element wordt afgesloten door aan het
einde een / te plaatsen. Meestal volgt daarvoor een spatie, zodat he lege element
herkenbaar blijft voor oudere browsers.

Letterentiteit

Een tekenreeks die een bepaald teken representeert. Het begin wordt gevormd door
“&” het einde door “;”.

Lijstartikel

Een onderdeel van een lijst wordt weergegevn met li (lijstitem)

Lijstelementen

Er zijn verschillende typen lijsten. Te weten de geordende (genummerde)
lijst (ol), de ongeordende lijst (ul), menulijst (menu), definitielijst (dl)
en de directorylijst (dir).

Link

Een link is een verwijzing in een document naar een ander deel van hetzelfde
document of naar een ander document.

topM

Mark-up

Speciale tekens die door de browser niet als inhoud van een document
worden gelezen, maar als markeringen voor beschrijving, structuur en
gedradg van een document.

Mark-up taal

Ee serie tekens en functies die bepalen op welke manier een bestand
door browsers wordt weergegeven. XHTML, HTML, XML zijn voorbeelden van Markuptalen.

Meta-informatie

Speciale elementen die een beschrijving geven van de inhoud van een document.
Sommige zoekprogramma’s werken bij het zoeken met deze meta-informatie.

Metataal

Een taal die is ontworpen om andere mark-uptalen mee te definieren.

MPEG of MPG

Motion Pictures Experts’Group. Een bestandsformaat ontworpen voor bewegende
beelden, dat de bestandsgrootte verkleint.

Multimedia

Een combinatie van tekst, geluid, afbeeldingen film of animaties in een
samengesteld computerdocument.

topN

Namespace

Identificatie-verwijzing naar een document over een definitie van een mark-uptaal.

Navigatie

De manier waarop je hyperlinks gebruikt in je document.

Nesten

Wanneer een structuur in een andere structuur voorkomt noemen we dat nesten.

Nieuwsgroep

Een groep gebruikers die van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp.

topO

Online

Document dat geplaatst is op een netwerk is online. Als je verbinding maakt
met het internet ben je online, wanneer de verbinding wordt verbroken ben je offline.

Onderhoud

Het regelmatig nakijken, bijwerken, testen en controleren van je webpagina.

topP

PDF

Portable Document Format. Een grafisch documentformaat van ADOBE. Te
bekijken via Acrobat Reader.

Presentatie elementen

De weergave van tekst wordt hiermee direct beinvloed. Denk aan vet (b),
Cursief (i) en telextekst (tt).

Proxyserver

Een speciaal soort server die verzoeken om informatie van een browser
onderschept. Als de proxyserver het verzoek niet verwerken kan, dan wordt
het verzoek naar de hoofdserver gestuurd.

topR

Relatief

Een verkort webadres, te gebruiken als het doel zich in hetzelfde document
bevindt.

Robot

Een speciaal programma dat het hele web afzoekt, URL’s volgt en deze opslaat
voor gebruik in zoekmachines.

Rootelement

Het element dat alle overige elementen in zich nest. Zo is HTML het rootelement
voor een XHTML-document.

topS

Schema

Een patroon dat een gegevensmodel representeert.

Scripttaal

Een speciaal soort taal waarmee je scripts schrijft. Zo zijn er bijvoorbeeld
JavaScript en VBScript.

Selector

In CSS het element waarop een stijlregel betrekking heeft.

SGML

Standard Generalized Markup Language. Een metataal, waarmee je andere mark-uptalen
kunt bouwen, zoals HTML en XML.

Shareware

Software die wordt uitgegeven om een bepaalde periode te gebruiken. Na die periode moet
je betalen of het product aanschaffen.

Sjabloon

Een model, of het raamwerk van een wepagina.

Spider

Een programma dat zich zelfstandig door het web beweegt, op zoek naar gegevens voor een
zoekmachine.

Stijlblad

Een bestand waarin de stijl van een of meerdere webpagina’s is vastgelegd.
Opslaan als CSS document.

Stijlregel

Een regel die een bepaald patroon of een bepaalde stijl beschrijft.

topT

Tag

De formele naam van een stukje XHTML mark-up. Meestal te herkennen aan
< en >

Tekenset

Een verzameling van waarden die verwijzen naar een verzameling tekens of letters.

Thumbnail

Een miniatuurversie van een afbeelding, meestal als link gebruikt.

Titel

De tekst die in de balk bovenaan een browservenster wordt weergegeven.

topU

URL

Uniform Resource Locator. Het belangrijkste naamschema voor documenten op
het web. Ook wel het adres genoemd.

topV

Validator

Programma dat documenten controleert op geldigheid.

Voettekst

Het afsluitende deel van een XHTML-document.

topW

W3C

World Wide Web Consortium. Het instituut dat webstandaarden vastlegt.

Web

De complete selectie van webservers op internet.

Webpagina

Een document dat op internet staat.

Webserver

Een computer die optreed als gastheer (host)
van httpd- en andere websoftware

Website

Een locatie met een adres, op internet, dat via de URL toegang biedt tot documenten.

Witruimte

De ruimte op een pagina die niet wordt ingenomen door tekst en/of plaatjes.

WYSIWYG-editor

What you see is what you get,
of Wat je ziet is wat je krijgt. Zo’n editor maakt gebruik van html, alleen dat doe je
zelf niet. Zelf werk je met knippen, slepen en plakken van plaatjes.

topX

X-forms

Webformulieren met een nieuwe XHTML-techniek.

XHTML

Extensible HyperText Markup Language. De opvolger van HTML 4.0.

XML

Extensible Markup Language. Een standaard afspraak voor documenten

XSL

Extensible Stylesheet Language. De definitie van stylesheets.

topZ

Zoekmachine

Een programma, waarmee je op zoek kunt gaan naar bepaalde webpagina’s.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *