Entiteiten (ISO-Latin-1-tekenset)

Naam
Entiteit
Nummer
Entiteit
VoorbeeldOmschrijving
  x ySpatie
 !!Uitroepteken
"""Dubbele quotes
 ##Nummer symbool
 $$Dollar teken
 %%Percentage
&&&Ampersand
 ''Enkele quote
 ((Haakje openen
 ))Haakje sluiten
 **Asterisk
 ++Plus teken
 ,,Komma
 --Min teken
 ..Periode
 //Slash
 00Nul
 11Een
 22Twee
 33Drie
 44Vier
 55Vijf
 66Zes
 77Zeven
 88Acht
 99Negen
 ::Dubbele punt
 &#59;;Punt-komma
&lt;&#60;<"Minder dan" symbool
 &#61;=Gelijk teken
&gt;&#62;>"Groter dan" symbool
 &#63;?Vraag teken
 &#64;@"At" symbool (Apestaartje)
 &#65;AA
 &#66;BB
 &#67;CC
 &#68;DD
 &#69;EE
 &#70;FF
 &#71;GG
 &#72;HH
 &#73;II
 &#74;JJ
 &#75;KK
 &#76;LL
 &#77;MM
 &#78;NN
 &#79;OO
 &#80;PP
 &#81;QQ
 &#82;RR
 &#83;SS
 &#84;TT
 &#85;UU
 &#86;VV
 &#87;WW
 &#88;XX
 &#89;YY
 &#90;ZZ
 &#91;[Rechte haak openen
 &#92;\Backslash
 &#93;]Rechte haak sluiten
 &#94;^Accent circonflexe
 &#95;_Liggende streep
 &#96;`Accent grave zonder letter
 &#97;aa
 &#98;bb
 &#99;cc
 &#100;dd
 &#101;ee
 &#102;ff
 &#103;gg
 &#104;hh
 &#105;ii
 &#106;jj
 &#107;kk
 &#108;ll
 &#109;mm
 &#110;nn
 &#111;oo
 &#112;pp
 &#113;qq
 &#114;rr
 &#115;ss
 &#116;tt
 &#117;uu
 &#118;vv
 &#119;ww
 &#120;xx
 &#121;yy
 &#122;zz
 &#123;{Accolade openen
 &#124;|Verticale streep
 &#125;}Accolade sluiten
 &#126;~Tilde
 &#127;Niet gebruikt
&euro;&#128;Euro teken
&trade;&#129;Trademark symbool
 &#130;Low-9 quote
 &#131;ƒGulden teken
 &#132;Low-9 dubbele quotes
 &#133;Ellipsis
 &#134;Kruis
 &#135;Dubbel kruis
 &#136;ˆAccent circumflex zonder letter
 &#137;Promille
 &#138;ŠS met caron
 &#139;Openen enkele franse aanhalingstekens
 &#140;ŒHoofletter "OE" ligatuur
 &#141;Hoofdletter "Y" met umlaut
 &#142;ŽHoofdletter Z met caron
 &#143;Niet gebruikt
 &#144;Niet gebruikt
 &#145;Aanhalingsteken openen enkel
 &#146;Aanhalingsteken sluiten enkel
 &#147;Aanhalingsteken openen dubbel
 &#148;Aanhalingsteken sluiten dubbel
 &#149;Bullet
 &#150;En streepje
 &#151;Em streepje
 &#152;˜Tilde
&trade;&#153;Trademark symbool
 &#154;šKleine S met caron
 &#155;Frans aanhalingsteken sluiten
 &#156;œKleine "oe" ligatuur
 &#157;Niet gebruikt
 &#158;žKleine Z met caron
 &#159;ŸHoofdletter "Y" met umlaut
&nbsp;&#160; Vaste spatie
&iexcl;&#161;¡Omgedraaid uitroepteken
&cent;&#162;¢Dollarcent symbool
&pound;&#163;£Pound sterling symbool
&curren;&#164;¤Algemeen geld symbool
&yen;&#165;¥Japanse Yen
&brvbar;&#166;¦Onderbroken verticale lijn
&sect;&#167;§Paragraaf symbool
&uml;&#168;¨Umlaut zonder letter
&copy;&#169;©Copyright symbool
&ordf;&#170;ªVrouwelijk rangtelwoord
&laquo;&#171;«Franse aanhalingstekens openen dubbel
&not;&#172;¬Logische ontkenning
&shy;&#173;­Zacht afbreekstreepje
&reg;&#174;®Geregistreerd handelsmerk
&macr;&#175;¯Macron
&deg;&#176;°Graden symbool
&plusmn;&#177;±Plus/minus symbool
&sup2;&#178;²Superscript 2
&sup3;&#179;³Superscript 3
&aigu;&#180;´Accent aigu zonder letter
&micro;&#181;µMicro
&para;&#182;Alinea symbool
&middot;&#183;·Middelste punt
&cedil;&#184;¸Cedille
&sup1;&#185;¹Superscript 1
&ordm;&#186;ºMannelijk rangtelwoord
&raquo;&#187;»Sluiten dubbele franse aanhalingstekens
&frac14;&#188;¼Kwart
&frac12;&#189;½Half
&frac34;&#190;¾Driekwart
&iquest;&#191;¿Omgekeerd vraagteken
&Agrave;&#192;ÀHoofdletter "A" met accent grave
&Aaigu;&#193;ÁHoofdletter "A" met accent aigu
&Acirc;&#194;ÂHoofdletter "A" met circumflex
&Atilde;&#195;ÃHoofdletter "A" met tilde
&Auml;&#196;ÄHoofdletter "A" met umlaut
&Aring;&#197;ÅHoofdletter "A" met ring
&AElig;&#198;ÆHoofdletter "AE" ligatuur
&Ccedil;&#199;ÇHoofdletter "C" met cedille
&Egrave;&#200;ÈHoofdletter "E" met accent grave
&Eaigu;&#201;ÉHoofdletter "E" met accent aigu
&Ecirc;&#202;ÊHoofdletter "E" met circumflex
&Euml;&#203;ËHoofdletter "E" met umlaut
&Igrave;&#204;ÌHoofdletter "I" met accent grave
&Iaigu;&#205;ÍHoofdletter "I" met accent aigu
&Icirc;&#206;ÎHoofdletter "I" met circumflex
&Iuml;&#207;ÏHoofdletter "I" met umlaut
&ETH;&#208;ÐHoofdletter "ETH" (IJslands)
&Ntilde;&#209;ÑHoofdletter "N" met tilde
&Ograve;&#210;ÒHoofdletter "O" met accent grave
&Oaigu;&#211;ÓHoofdletter "O" met accent aigu
&Ocirc;&#212;ÔHoofdletter "O" met circumflex
&Otilde;&#213;ÕHoofdletter "O" met tilde
&Ouml;&#214;ÖHoofdletter "O" met umlaut
&times;&#215;×Vermenigvuldig symbool
&Oslash;&#216;ØHoofdletter "O" met slash
&Ugrave;&#217;ÙHoofdletter "U" met accent grave
&Uaigu;&#218;ÚHoofdletter "U" met accent aigu
&Ucirc;&#219;ÛHoofdletter "U" met circumflex accent
&Uuml;&#220;ÜHoofdletter "U" met umlaut
&Yaigu;&#221;ÝUpper case "Y" met accent aigu
&THORN;&#222;ÞHoofdletter "thorn" (IJslands)
&szlig;&#223;ßRingel-s
&agrave;&#224;àKleine letter"a" met accent grave
&aaigu;&#225;áKleine letter"a" met accent aigu
&acirc;&#226;âKleine letter"a" met circumflex
&atilde;&#227;ãKleine letter"a" met tilde
&auml;&#228;äKleine letter"a" met umlaut
&aring;&#229;åKleine letter"a" met ring
&aelig;&#230;æKleine letter"ae" ligatuur
&ccedil;&#231;çKleine letter"c" met cedille
&egrave;&#232;èKleine letter"e" met accent grave
&eaigu;&#233;éKleine letter"e" met accent aigu
&ecirc;&#234;êKleine letter"e" met circumflex
&euml;&#235;ëKleine letter"e" met umlaut
&igrave;&#236;ìKleine letter"i" met accent grave
&iaigu;&#237;íKleine letter"i" met accent aigu
&icirc;&#238;îKleine letter"i" met circumflex
&iuml;&#239;ïKleine letter"i" met umlaut
&eth;&#240;ðKleine letter"eth" (IJslands)
&ntilde;&#241;ñKleine letter"n" met tilde
&ograve;&#242;òKleine letter"o" met accent grave
&oaigu;&#243;óKleine letter"o" met accent aigu
&ocirc;&#244;ôKleine letter"o" met accent circumflex
&otilde;&#245;õKleine letter"o" met tilde
&ouml;&#246;öKleine letter"o" met umlaut
&divide;&#247;÷Division symbol
&oslash;&#248;øKleine letter"o" met slash
&ugrave;&#249;ùKleine letter"u" met accent grave
&uaigu;&#250;úKleine letter"u" met accent aigu
&ucirc;&#251;ûKleine letter"u" met circumflex
&uuml;&#252;üKleine letter"u" met umlaut
&yaigu;&#253;ýKleine letter"y" met accent aigu
&thorn;&#254;þKleine letter"thorn" (IJslands)
&yuml;&#255;ÿKleine letter"y" met umlaut

Als je dit een interessant
artikel vond…

wil je vast ook mijn NIEUWSBRIEF!
Iedere week weer een nieuw ARTIKEL!

Krijg je binnenkort ook dit ebook met 101 inspirerende quotes van ondernemers!
ebook 101 quotes!

Auteur: Bjorn Simmering

Mijn naam is Bjorn Simmering en met deze website ga ik dus door het leven als Meneer Simmering. Ik schrijf over reizen, cadeaus voor mannen en meer... Lees meer over mij »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *