<form> … </form>

Definitie
Met dit element maak je de omgeving voor een formulier. Hierbij zijn method en action de belangrijkste onderdelen, omdat deze bepalen hoe de browser de informatie verstuurd naar de server. Deze weglaten maakt je formulier nutteloos.


Unieke attributen

method=”post” of “get De manier waarop de gegevens worden verstuurd. Hierbij geniet ‘post’ de voorkeur,
aangezien bij ‘get’ alle namen van de velden als een tekenreeks wordt verstuurd, met
een maximum van 255 tekens. Post verwerkt de inhoud van het formulier per element.
action=”url Dit attribuut verwijst naar de URL van het CGI-script (of een ander invoerverwerkend
programma).

name=”naam

Een unieke naam toewijzen

enctype=”inhoudstype

Het bestandsformaat van de te versturen gegevens.

onsubmit=”script

Het uit te voeren script bij versturen.

onreset=”script

Het uit te voeren script bij resetten

accept=”inhoudstype

Specificeren van het bestand wat kan worden geaccepteerd.

accept-charset=”url

Welk tekencodeersysteem ondersteunt je formulier?

target=”url

Wanneer resultaten naar een specifiek frame moeten worden gestuurd
plaats je dat in dit attribuut.

Standaardattributen

Alle elementen XHTML1.0 Strict

Als je dit een interessant
artikel vond…

wil je vast ook mijn NIEUWSBRIEF!
Iedere week weer een nieuw ARTIKEL!

Krijg je ook meteen dit ebook met 101 tips voor
creatieve ondernemers & bloggers!

ebook 101 tips voor creatieve ondernemers en bloggers