<ins> … </ins>

Definitie:
Gebruik dit element om aan te geven welke tekst er sinds de laatste versie aan het document is toegevoegd. Eventuele toevoegingen kun je dan in de broncode terugvinden.

Voorbeeld:
<ins cite=”http://localhost:8888″ datetime=”2005-12-31T16:30:00+100″>Hier is de tekst</ins>

Resultaat:
Hier is de tekst

Unieke attributen

cite=”url Verwijzing naar een ander document voor de uitleg van de wijziging.
datetime=”YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD Weergave van het moment van de wijziging, waarbij Y staat voor jaar,
M voor maand, D voor dag, T voor tijd, h voor uur, m voor minuut,
s voor seconden en TZD voor tijdzone.

Standaardattributen

Alle elementen XHTML1.0 Strict

Als je dit een interessant
artikel vond…

wil je vast ook mijn NIEUWSBRIEF!
Iedere week weer een nieuw ARTIKEL!

Krijg je ook meteen dit ebook met 101 tips voor
creatieve ondernemers & bloggers!

ebook 101 tips voor creatieve ondernemers en bloggers