Press "Enter" to skip to content

Lonneke Snijder

Lonneke Snijder haar werkweek bestaat uit twee hoofdtaken. Ze is trainer/ontwikkelaar bij Platform Mindset. Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk LonnekeSnijder.nl waarin ze scholen, ouders en kinderen begeleid op het gebied van hoogbegaafdheid.

“Platform Mindset heb ik samen met twee heel leuke collega’s opgericht om met name in het onderwijsveld de Self Theory van Carol Dweck over Mindset bekender te maken.

Wij zijn ervan overtuigd dat het leren vanuit een groeimindset veel toffer is en dat veel leerlingen enorm zouden kunnen groeien door anders naar hun eigen ontwikkeling te kijken.”

“In de praktijk, Lonnekesnijder.nl, kom ik veel mensen tegen die hun grote potentie niet kunnen omzetten naar grote resultaten. Dit heeft vaak (veel) verschillende oorzaken, maar ook daar speelt mindset vaak een belangrijke rol.”

Naast dit alles is Lonneke getrouwd met een hele leuke man en is ze moeder van ‘3 heerlijke kinderen’ (basisschoolleeftijd).

Waarom is het zo belangrijk dat je je blijft ontwikkelen en verbeteren?

“Simpelweg: omdat je je daar gelukkiger door voelt. Het is alleen een misvatting dat de groeimindset betekent dat iedereen de hele dag door moet groeien en ontwikkelen. En dat stilstaan verkeerd is.

Groeimindset betekent dat je een bewuste keuze hebt tussen dat stilstaan en groeien. Groeimindset is de overtuiging dat je ergens beter in kunt worden, dat als je ergens flink je best voor doet je iets onder de knie kunt krijgen.

Terwijl de vaste mindset voornamelijk tegen je zegt dat je iets meteen moet kunnen en er anders beter niet aan kunt beginnen. Je snapt dat die groeimindset zorgt voor ontwikkeling en verbetering.

Maar het wil niet zeggen dat het verkeerd is als je eens lekker in die vaste mindset blijft hangen. Het moet alleen geen automatisch proces zijn. Daar proberen we mensen/kinderen op een leuke manier bewust van te maken met onze materialen en geven ze tijdens trainingen een zetje om eens een stap in hun leerzone te zetten.”

Als het gaat over een groeimindset, wat mis je dan in het hedendaagse onderwijs?

“In onze trainingen zitten veel mensen uit het onderwijs. Dat we zo veel deelnemers hebben, iedere keer weer, betekent voor mij dat veel mensen die groeimindset willen integreren in het onderwijs. Zij zien waarschijnlijk, net als wij, dat het onderwijs nog vaak (lang niet altijd, hoor!) is gestoeld op het denken vanuit de vaste mindset.”

“Kijk maar eens naar de wijze waarop wij leerlingen beoordelen op hun ontwikkeling.”

“Alle kinderen van dezelfde leeftijd maken dezelfde Citotoets. En zonder te kijken naar de groei die een kind heeft doorgemaakt, normeren we de uitkomsten van de toets naar het gemiddelde en zetten dat op het rapport.

Steeds meer onderwijsmensen hebben door dat dit de vaste mindset in de hand werkt. Maar ook zien we dat er in lerarenkamers nog veel wordt gesproken in vaste mindset-termen als ‘die adhd-jongen’ of ‘Heb je die ouders gezien? Hij heeft het van geen vreemde’…

Ook daar willen wij graag een omslag veroorzaken, bij de leraar zelf!”

Je bent specialist hoogbegaafdheid, waarom is zo iemand nodig?

“Helaas ben ik nog veel nodig! Hoewel hoogbegaafdheid veel wordt gezien als luxeprobleem, lopen hoogbegaafde kinderen tegen enorm veel valkuilen en hindernissen aan.

Niet allemaal hoor, begrijp me goed. Maar er ontstaan bij veel kinderen in meer of mindere mate problemen door niet-passende leerstof (deze kinderen leren vele malen sneller en hebben daarom weinig oefening nodig).

Maar ook een niet passende sociale omgeving is vaak een probleem. Deze kinderen zijn cognitief en sociaal vaak (ver) vooruit. Dit zorgt ervoor dat ze weinig diepgaand contact kunnen opbouwen met hun klasgenoten, ze vinden er simpelweg geen aansluiting.

En dat resulteert regelmatig in zeer diverse problemen, zoals zeer sociaal wenselijk gedrag waarbij het kind zichzelf kwijtraakt, gedragsproblemen die lijken op adhd of ass, of depressieve klachten.”

Hoe vind jij dat scholen om moeten gaan met hoogbegaafdheid, waar liggen kansen?

“Sinds een paar jaar is het voor scholen verplicht om in hun schoolplan uit te leggen hoe zij met hoogbegaafdheid op hun school omgaan. Dit is door scholen zeer verschillend opgepakt. Er zijn scholen die durven te experimenteren met onderwijs dat voor deze kinderen werkt.

Deze scholen denken buiten de gebaande kaders, zoeken naar oplossingen en hebben veel contact met ouders en specialisten. Ik word daar altijd erg blij van.

Ik zou dolgraag willen dat alle scholen op deze manier gaan zoeken naar wat werkt voor hun hoogbegaafde kinderen én voor zichzelf. In de praktijk zie ik nog veel scholen die het moeilijk vinden om af te wijken van de manier waarop ze al lange tijd lesgeven.”

“Ik denk dat hoogbegaafde kinderen het nodig hebben om gehoord te worden en dat scholen dúrven te veranderen.”

“Mijn ervaring is dat daarvan niet alleen de hoogbegaafde kinderen profiteren, maar eigenlijk álle kinderen.”

Welke tip wil jij aan leerkrachten meegeven om het nieuwe jaar mee in te gaan?

“Ik zou leerkrachten willen meegeven om eens te lezen over Mindset. Dat kan op onze website, maar ook bijvoorbeeld in het boek Mindset van Carol Dweck.”

“En om het denken vanuit de groeimindset te gaan toepassen in het onderwijs. Ik denk dat dit vanzelf erin resulteert dat je je eigen werk en leerproces onder de loep durft te nemen en daardoor jezelf gaat ontwikkelen. Je leerlingen ontwikkelen zich dan vanzelf mee!”

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *