<object>…</object>

Definitie:
Met object kun je allerlei niet-xhtml en media bestanden in je document zetten. Zet het neer waar het object moet verschijnen en alles gaat vanzelf. Het is een wat nieuwer attribuut, dus sommige oudere browsers zullen deze slecht of niet ondersteunen.

Voorbeeld:
<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″
codebase=”download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/
swflash.cab#version=6,0,0,0″
width=”120″ height=”60″ id=”banner” title=”Init Works”>

<param name=”movie” value=”../../initworksbanner120x601.swf” />
<param name=”menu” value=”false” />
<param name=”quality” value=”high” />
<param name=”bgcolor” value=”#ffffff” />
</object>

Unieke attributen

codebase=”url De url waar de browser de betreffende bestanden moet zoeken.
data=”url Verwijzing naar het object zelf.
classid=”url Opstartbestand voor een applicatie
type=”inhoudstype Hiermee kun je het type bestand identificeren.
codetype=”inhoudstype Bepaalt samen met classid het applicatietype.
standby=”tekst De tekst die verschijnt als het object wordt geladen.
usemap=”url Door object en map te combineren kun je een imagemap maken.
name=”naam Een unieke naam voor als je gegevens uit het object naar een server moet
versturen.
tabindex=”getal Volgorde voor de tabtoets.

Standaardattributen

Alle elementen XHTML1.0 Strict

Als je dit een interessant
artikel vond…

wil je vast ook mijn NIEUWSBRIEF!
Iedere week weer een nieuw ARTIKEL!

Krijg je ook meteen dit ebook met 101 tips voor
creatieve ondernemers & bloggers!

ebook 101 tips voor creatieve ondernemers en bloggers