Pagina 145 van 147

Importeren van stijlen

Wanneer je CSS gebruikt kun je dat op een aantal manieren doen. Je kunt een ingebedde stijl gebruiken, een intern stijlblad of een extern stijlblad. Wij zetten de verschillende mogelijkheden nog even op een rij.

Ingebedde stijl
Per html-element kun je stijlen toevoegen. Dit doe je door het attribuut ‘style’ mee te geven aan het element. Een voorbeeld:

Dit heeft het volgende als resultaat:

Lees verder »

Webdesign linkjes

webdesign artikelen
Hoe wordt je nu webdesigner en welke vaardigheden heb je nodig. Ook aandacht voor een aantal
aspecten van webdesign.

Eend – maakt internet menselijk
Een naam kiezen voor een website van een groep mensen die websites bouwen is niet
gemakkelijk. In de tijd dat iedere webdesignbedrijf zich inter-dit,
cyber-dat of e-huppelepup noemde,
lag het voor sommigen voor de hand om een andere naam te kiezen.
De mensen achter ‘eend’
bedachten een makkelijk te onthouden naam en kwamen er gelukkig
ook nooit meer van af.

Lees verder »

Descendant selectors

Wanneer je gebruik gaat maken van CSS zul je op een gegeven moment te maken krijgen
met descendant selectors. Wat zijn dit eigenlijk? In dit artikel willen we aan de hand van voorbeelden
aangeven hoe je dit kunt gebruiken.

Wanneer je een website maakt zul je er goed aan doen om je pagina logisch op te zetten. Daarmee voorkom je een
hoop problemen en je kunt van allerlei handigheidjes met betrekking tot CSS gebruik gaan maken. We nemen weer
het voorbeeld van de pagina die we hadden gemaakt in dit artikel.

Lees verder »

Een footer op elke pagina

Stel dat je op iedere pagina een ondertekst wilt, een zogenaamde footer. Maar af en toe
heeft deze footer een wijziging nodig. En je wilt dan niet al je 120 pagina’s aflopen om de
wijziging door te voeren.
Hoe kun je er nu voor zorgen dat deze footer op iedere pagina verschijnt en hetzelfde is?

De meeste hostingbedrijven zullen php ondersteunen, maar misschien geef je de voorkeur
aan ASP. We zullen beide opties laten zien. Ten eerste php. Je plaasts de volgende code
voor de eindtag van de body. (</body>). Daar zet je de volgende code in:

Lees verder »

Positioneren met CSS

We hebben nu gezien hoe we de propertys aanspreken vanuit HTML. Voordat de HTML pagina dit kan doen moet ze verbonden worden alle CSS stijlen. Dit kan via 2 verschillende bronnen.
Eerst en vooral onderscheiden we:

Interne CSS
Interne CSS wil zeggen dat je de opmaaktaal zelf terug vindt in het document. Dit is handig als je snel een document moet opmaken. Als je natuurlijk een volledige site dezelfde opmaak moet geven valt dit voordeel vast en zal je een externe CSS bron gebruiken. Maar hier onderscheiden we terug 2 varianten.

Lees verder »