Pagina 146 van 147

Entiteiten (ISO-Latin-1-tekenset)

Naam
Entiteit
Nummer
Entiteit
VoorbeeldOmschrijving
 x ySpatie
!!Uitroepteken
"""Dubbele quotes
##Nummer symbool
$$Dollar teken
%%Percentage
&&&Ampersand
''Enkele quote
((Haakje openen
))Haakje sluiten
**Asterisk
++Plus teken
,,Komma
--Min teken
..Periode
//Slash
00Nul
11Een
22Twee
33Drie
44Vier
55Vijf
66Zes
77Zeven
88Acht
99Negen
::Dubbele punt
&#59;;Punt-komma
&lt;&#60;<"Minder dan" symbool
&#61;=Gelijk teken
&gt;&#62;>"Groter dan" symbool
&#63;?Vraag teken
&#64;@"At" symbool (Apestaartje)
&#65;AA
&#66;BB
&#67;CC
&#68;DD
&#69;EE
&#70;FF
&#71;GG
&#72;HH
&#73;II
&#74;JJ
&#75;KK
&#76;LL
&#77;MM
&#78;NN
&#79;OO
&#80;PP
&#81;QQ
&#82;RR
&#83;SS
&#84;TT
&#85;UU
&#86;VV
&#87;WW
&#88;XX
&#89;YY
&#90;ZZ
&#91;[Rechte haak openen
&#92;\Backslash
&#93;]Rechte haak sluiten
&#94;^Accent circonflexe
&#95;_Liggende streep
&#96;`Accent grave zonder letter
&#97;aa
&#98;bb
&#99;cc
&#100;dd
&#101;ee
&#102;ff
&#103;gg
&#104;hh
&#105;ii
&#106;jj
&#107;kk
&#108;ll
&#109;mm
&#110;nn
&#111;oo
&#112;pp
&#113;qq
&#114;rr
&#115;ss
&#116;tt
&#117;uu
&#118;vv
&#119;ww
&#120;xx
&#121;yy
&#122;zz
&#123;{Accolade openen
&#124;|Verticale streep
&#125;}Accolade sluiten
&#126;~Tilde
&#127;Niet gebruikt
&euro;&#128;Euro teken
&trade;&#129;Trademark symbool
&#130;Low-9 quote
&#131;ƒGulden teken
&#132;Low-9 dubbele quotes
&#133;Ellipsis
&#134;Kruis
&#135;Dubbel kruis
&#136;ˆAccent circumflex zonder letter
&#137;Promille
&#138;ŠS met caron
&#139;Openen enkele franse aanhalingstekens
&#140;ŒHoofletter "OE" ligatuur
&#141;Hoofdletter "Y" met umlaut
&#142;ŽHoofdletter Z met caron
&#143;Niet gebruikt
&#144;Niet gebruikt
&#145;Aanhalingsteken openen enkel
&#146;Aanhalingsteken sluiten enkel
&#147;Aanhalingsteken openen dubbel
&#148;Aanhalingsteken sluiten dubbel
&#149;Bullet
&#150;En streepje
&#151;Em streepje
&#152;˜Tilde
&trade;&#153;Trademark symbool
&#154;šKleine S met caron
&#155;Frans aanhalingsteken sluiten
&#156;œKleine "oe" ligatuur
&#157;Niet gebruikt
&#158;žKleine Z met caron
&#159;ŸHoofdletter "Y" met umlaut
&nbsp;&#160; Vaste spatie
&iexcl;&#161;¡Omgedraaid uitroepteken
&cent;&#162;¢Dollarcent symbool
&pound;&#163;£Pound sterling symbool
&curren;&#164;¤Algemeen geld symbool
&yen;&#165;¥Japanse Yen
&brvbar;&#166;¦Onderbroken verticale lijn
&sect;&#167;§Paragraaf symbool
&uml;&#168;¨Umlaut zonder letter
&copy;&#169;©Copyright symbool
&ordf;&#170;ªVrouwelijk rangtelwoord
&laquo;&#171;«Franse aanhalingstekens openen dubbel
&not;&#172;¬Logische ontkenning
&shy;&#173;­Zacht afbreekstreepje
&reg;&#174;®Geregistreerd handelsmerk
&macr;&#175;¯Macron
&deg;&#176;°Graden symbool
&plusmn;&#177;±Plus/minus symbool
&sup2;&#178;²Superscript 2
&sup3;&#179;³Superscript 3
&aigu;&#180;´Accent aigu zonder letter
&micro;&#181;µMicro
&para;&#182;Alinea symbool
&middot;&#183;·Middelste punt
&cedil;&#184;¸Cedille
&sup1;&#185;¹Superscript 1
&ordm;&#186;ºMannelijk rangtelwoord
&raquo;&#187;»Sluiten dubbele franse aanhalingstekens
&frac14;&#188;¼Kwart
&frac12;&#189;½Half
&frac34;&#190;¾Driekwart
&iquest;&#191;¿Omgekeerd vraagteken
&Agrave;&#192;ÀHoofdletter "A" met accent grave
&Aaigu;&#193;ÁHoofdletter "A" met accent aigu
&Acirc;&#194;ÂHoofdletter "A" met circumflex
&Atilde;&#195;ÃHoofdletter "A" met tilde
&Auml;&#196;ÄHoofdletter "A" met umlaut
&Aring;&#197;ÅHoofdletter "A" met ring
&AElig;&#198;ÆHoofdletter "AE" ligatuur
&Ccedil;&#199;ÇHoofdletter "C" met cedille
&Egrave;&#200;ÈHoofdletter "E" met accent grave
&Eaigu;&#201;ÉHoofdletter "E" met accent aigu
&Ecirc;&#202;ÊHoofdletter "E" met circumflex
&Euml;&#203;ËHoofdletter "E" met umlaut
&Igrave;&#204;ÌHoofdletter "I" met accent grave
&Iaigu;&#205;ÍHoofdletter "I" met accent aigu
&Icirc;&#206;ÎHoofdletter "I" met circumflex
&Iuml;&#207;ÏHoofdletter "I" met umlaut
&ETH;&#208;ÐHoofdletter "ETH" (IJslands)
&Ntilde;&#209;ÑHoofdletter "N" met tilde
&Ograve;&#210;ÒHoofdletter "O" met accent grave
&Oaigu;&#211;ÓHoofdletter "O" met accent aigu
&Ocirc;&#212;ÔHoofdletter "O" met circumflex
&Otilde;&#213;ÕHoofdletter "O" met tilde
&Ouml;&#214;ÖHoofdletter "O" met umlaut
&times;&#215;×Vermenigvuldig symbool
&Oslash;&#216;ØHoofdletter "O" met slash
&Ugrave;&#217;ÙHoofdletter "U" met accent grave
&Uaigu;&#218;ÚHoofdletter "U" met accent aigu
&Ucirc;&#219;ÛHoofdletter "U" met circumflex accent
&Uuml;&#220;ÜHoofdletter "U" met umlaut
&Yaigu;&#221;ÝUpper case "Y" met accent aigu
&THORN;&#222;ÞHoofdletter "thorn" (IJslands)
&szlig;&#223;ßRingel-s
&agrave;&#224;àKleine letter"a" met accent grave
&aaigu;&#225;áKleine letter"a" met accent aigu
&acirc;&#226;âKleine letter"a" met circumflex
&atilde;&#227;ãKleine letter"a" met tilde
&auml;&#228;äKleine letter"a" met umlaut
&aring;&#229;åKleine letter"a" met ring
&aelig;&#230;æKleine letter"ae" ligatuur
&ccedil;&#231;çKleine letter"c" met cedille
&egrave;&#232;èKleine letter"e" met accent grave
&eaigu;&#233;éKleine letter"e" met accent aigu
&ecirc;&#234;êKleine letter"e" met circumflex
&euml;&#235;ëKleine letter"e" met umlaut
&igrave;&#236;ìKleine letter"i" met accent grave
&iaigu;&#237;íKleine letter"i" met accent aigu
&icirc;&#238;îKleine letter"i" met circumflex
&iuml;&#239;ïKleine letter"i" met umlaut
&eth;&#240;ðKleine letter"eth" (IJslands)
&ntilde;&#241;ñKleine letter"n" met tilde
&ograve;&#242;òKleine letter"o" met accent grave
&oaigu;&#243;óKleine letter"o" met accent aigu
&ocirc;&#244;ôKleine letter"o" met accent circumflex
&otilde;&#245;õKleine letter"o" met tilde
&ouml;&#246;öKleine letter"o" met umlaut
&divide;&#247;÷Division symbol
&oslash;&#248;øKleine letter"o" met slash
&ugrave;&#249;ùKleine letter"u" met accent grave
&uaigu;&#250;úKleine letter"u" met accent aigu
&ucirc;&#251;ûKleine letter"u" met circumflex
&uuml;&#252;üKleine letter"u" met umlaut
&yaigu;&#253;ýKleine letter"y" met accent aigu
&thorn;&#254;þKleine letter"thorn" (IJslands)
&yuml;&#255;ÿKleine letter"y" met umlaut
Lees verder »

De eerste basis om een website te maken

In dit artikel willen we voor echte beginners duidelijk maken wat html nu is, wat je nodig hebt en hoe je start met het maken van een website. Er zijn namelijk een aantal basisprincipes waar je rekening mee moet houden wanneer je je eerste webpagina online zet.

HTML is de afkorting van Hyper Text Markup Language. Elke pagina op het internet heeft met deze taal te maken. Ook al wordt er een mooie flashpagina getoond, eerst is er html voor nodig. Ook programmeertalen als PHP en ASP produceren uiteindelijk html. HTML bestaat uit codes. Met behulp van deze codes geef je aan wat je wilt laten zien in het eindresultaat. Deze codes worden ook wel ‘tags’ genoemd. De html-code is niet ingewikkeld, er zijn eigenlijk maar een beperkt aantal belangrijke tags die je echt nodig hebt.

Lees verder »

Browsers en CSS

Heel wat beginnende en gevorderde website bouwers lopen tegen het probleem aan dat een website er in internet explorer heel mooi uitziet, maar als ze de website dan bekijken in Firefox, deze er ineens helemaal anders uitziet. Is dat ook opgelost, dan blijkt het weer niet te kloppen in Safari op een Apple computer. Hoe kun je hier nu het beste mee omgaan?

Wat is er aan de hand?
De vreugdevolle zegeningen van CSS zijn iedere gebruiker van stylesheets wel bekend. Iets ziet er prachtig uit in de ene browser en in de andere is het ineens waardeloos. Waar komt dit nu door? CSS is niet meer dan een door het w3c vastgestelde standaard. Een standaard is goed, maar niet verplichtend om je aan te houden. Browsers als Opera en Firefox zijn erom bekend dat ze zich erg aan de standaard houden, ze volgen nauwgezet wat het w3c voorschrijft. Microsoft daarentegen voelt zich door zijn machtspositie niet zo gedwongen om zich aan de standaard te houden en bedenkt standaarden die voor Internet Explorer wel handig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de regels met betrekking tot de schuifbalken. Deze zijn dan ook alleen maar van toepassing in Internet Explorer en worden als fout gezien door de validator van het w3c.

Lees verder »

Font size

Sinds CSS is het aantal manieren om de lettergrootte weer te geven enorm toegenomen. Waar de fonttag een getal gebruikte, kun je met css pixel, point, picas, em, ex, omschrijvingen en percentages (%) gebruiken.

Met behulp van font-size kun je weergeven in welke grootte het lettertype van een site moet worden weergegeven. Dit doe je bijvoorbeeld door font-size: 12px; toe te voegen aan je stijlblad. Welke typen kun je nu toevoegen aan font-size. Hieronder een kort overzicht.

Lees verder »

HTML editors

Er zijn veel html-editors op de markt. Van paketten van meer dan 1000 euro, tot gratis paketten.
Om een keuze te kunnen maken hebben we op deze pagina een aantal editors bekeken en beschreven.

BBEdit html-editor voor de Mac
Natuurlijk is daar Dreamweaver, maar wil je als Mac-gebruiker aan de slag met een html-editor,
dan is er daar maar een echte topper, die ook nog eens redelijk betaalbaar is.
BBEDIT! Inmiddels
aangekomen bij versie 7.1. Hier kun je als websitebouwer die op een applecomputer werkt niet omheen.
De vraag is of deze editor wel kan tippen aan bijvoorbeeld html-kit, alleen geschikt voor Windows.
Nou dat kan die.

Lees verder »