SEO vriendelijke, doch makkelijk urls?


De URL van een pagina kan nogal verschillend zijn. Maar zijn ze ook allemaal SEO
vriendelijk?
Als je een echte ‘Search Engine Optimized’- vriendelijke site wilt maken, dan heeft google
(zoekmachines marktleider) het liefste ‘www.site.com/pagina/’ URL’s.

Nu zul je wel denken: Ja leuk.. Voor IEDERE pagina een mapje aan maken en
er een index in zetten…

Dat hoeft dus niet. PHP in combinatie met htaccess kunnen een perfecte
combinatie vormen om makkelijke en handige webadressen te maken.

Als je veel met databases werkt dan zul je het vast wel handig vinden om
bepaalde gegevens in de URL te verwerken bijvoorbeeld met een CMS systeem.
?pagina=pagina
Dan haalt php uit de url de pagina, maar je URL word er lelijk van want je
krijg: www.site.com/?pagina=pagina enzovoorts. Stel nou dat je 10 van die
dingen hebt?

Om te beginnen gaan we een .htaccess bestand aanmaken:

RewriteEngine on RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)/(.*)/(.*)/$ index.php?pagina=$1&suba=$2&id=$3&subb=$4 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)/(.*)/(.*)/$ index.php?pagina=$1&suba=$2&id=$3 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)/(.*)/$ index.php?pagina=$1&suba=$2 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)/$ index.php?pagina=$1 [L,QSA]

Lees verder »

HTML les 4 – Teksten voor een website

Deze les gaat over het belangrijkste onderdeel van je webpagina. De tekst. Tenzij je
een pagina maakt met alleen maar plaatjes, en dan heb je nog tekst nodig, bestaat een
website voor het grootste gedeelte uit tekst. Soms wel voor 100%. Omdat je in de vorige
les hebt gezien hoe je tekst op de pagina krijgt gaan we daar nu niet op in, maar er valt
een heleboel te doen met tekst. Eerst gaan we even terug naar de tekst van de vorige les.

Lees verder »

HTML les 3 – De eerste site

We gaan nu daadwerkelijk aan de slag met het maken van een site. We nemen een voorbeeld
site aan de hand waarvan we een site gaan maken en uitbouwen. Het voorbeeld is een site
over de school ‘de Klingel’ te Klingeldam. Het is handig om elk stapje daadwerkelijk uit te voeren, om
direct het resultaat te bekijken en te ervaren.

Lees verder »

HTML les 1 – Inleiding in HTML

HyperText Markup Language is een programmeertaal om bijvoorbeeld een internetbrowser
jouw documenten taken te laten uitvoeren. Het begon allemaal met HTML 1.0, die uit een
tiental codes bestond. Dat ging verder met de versies 2.0, 3.0, 3.2, 4 en 4.01.
Tegenwoordig werkt men al met XHTML, een combinatie van HTML en XML. Hier komen we later
op terug.

Lees verder »

Lijsten op je website

In XHTML kun je gebruik maken van een drietal lijsten. Met behulp van stylesheets zijn de mogelijkheden voor
deze lijsten zeer groot. In dit artikel gaan we in op het gebruik van lijsten in je website. Aan de hand van de
voorbeelden kun je keuzes maken voor de lijst die je zelf wilt gebruiken in je website. Zo kennen we de geordende
lijst (<ol>) de ongeordende lijst (<ul>) en de definitielijst. (<dl>).

Lees verder »

CSS properties

Naar aanleiding van een vorige artikel waarin we schreven over de basis van css, gaan we nu in op de verschillende properties van CSS. Wat kun je nu in de praktijk met CSS. Hoe pas je het toe? We hebben de belangrijkste properties op een rij gezet.

Lettertypes

Voor het lettertype te veranderen hebben we verschillende
properties, denk maar eens aan grote, type, kleur, … Hieronder vind je een lijst
van de belangrijkste properties.

font-family

Font-family is het attribuut om je lettertype van een een stijl te bepalen. Het is niet enkel mogelijk om 1 lettertype te kiezen maar ook om
een voorkeurslijst te maken. Dit wil zeggen dat je meerdere lettertypes opgeeft in een bepaalde volgorde. In het geval dat hij het 1ste lettertype
niet kan terug vinden, neemt hij het volgende op de voorkeurslijst.

CSS syntax:

.voorbeeld{font-family:"Times New Roman", Times, serif}

Resultaat:

Times New Roman met alternatieven.

font-style
Font-style geeft een stijl aan je lettertype. Een stijl zoals cursief of de tekst schuin trekken.

Opgelet
vet en onderlijnde tekst horen hier niet bij! Hiervoor gebruiken we een ander attribuut.

CSS syntax:

.voorbeeld{font-style:italic}

Resultaat:

Italic tekst.

CSS syntax:

.voorbeeld{font-style:oblique}

Resultaat:

Oblique tekst.

font-size
Font-size bepaalt de grote van je lettertype. Dit is heel nuttig om bijvoorbeeld titels
aan te duiden en ze te laten opvallen. De waarde voor dit attribuut kan ook ingegeven worden
onder verschillende types. Precentage tegenover het standaard lettertype, puntgrote of een standaard
waarde zoals small. Alle waarden kan je terugvinden in de
propertylijst. We illustreren hier 2 voorbeelden.

CSS syntax:

.voorbeeld{font-size:x-large}

Resultaat:

x-large

CSS syntax:

.voorbeeld{font-size:15pt}

Resultaat:

Puntgrootte 15

font-variant
U kan ook kiezen tussen normale hoofdletters en kleine hoofdletters, voor minder opvallende tekst.

CSS syntax:

.voorbeeld{font-variant:normal}

Resultaat:

normale tekst

CSS syntax:

.voorbeeld{font-variant:small-caps}

Lees verder »