Pagina 74 van 74

Entiteiten (ISO-Latin-1-tekenset)

Naam
Entiteit
Nummer
Entiteit
VoorbeeldOmschrijving
 x ySpatie
!!Uitroepteken
"""Dubbele quotes
##Nummer symbool
$$Dollar teken
%%Percentage
&&&Ampersand
''Enkele quote
((Haakje openen
))Haakje sluiten
**Asterisk
++Plus teken
,,Komma
--Min teken
..Periode
//Slash
00Nul
11Een
22Twee
33Drie
44Vier
55Vijf
66Zes
77Zeven
88Acht
99Negen
::Dubbele punt
&#59;;Punt-komma
&lt;&#60;<"Minder dan" symbool
&#61;=Gelijk teken
&gt;&#62;>"Groter dan" symbool
&#63;?Vraag teken
&#64;@"At" symbool (Apestaartje)
&#65;AA
&#66;BB
&#67;CC
&#68;DD
&#69;EE
&#70;FF
&#71;GG
&#72;HH
&#73;II
&#74;JJ
&#75;KK
&#76;LL
&#77;MM
&#78;NN
&#79;OO
&#80;PP
&#81;QQ
&#82;RR
&#83;SS
&#84;TT
&#85;UU
&#86;VV
&#87;WW
&#88;XX
&#89;YY
&#90;ZZ
&#91;[Rechte haak openen
&#92;\Backslash
&#93;]Rechte haak sluiten
&#94;^Accent circonflexe
&#95;_Liggende streep
&#96;`Accent grave zonder letter
&#97;aa
&#98;bb
&#99;cc
&#100;dd
&#101;ee
&#102;ff
&#103;gg
&#104;hh
&#105;ii
&#106;jj
&#107;kk
&#108;ll
&#109;mm
&#110;nn
&#111;oo
&#112;pp
&#113;qq
&#114;rr
&#115;ss
&#116;tt
&#117;uu
&#118;vv
&#119;ww
&#120;xx
&#121;yy
&#122;zz
&#123;{Accolade openen
&#124;|Verticale streep
&#125;}Accolade sluiten
&#126;~Tilde
&#127;Niet gebruikt
&euro;&#128;Euro teken
&trade;&#129;Trademark symbool
&#130;Low-9 quote
&#131;ƒGulden teken
&#132;Low-9 dubbele quotes
&#133;Ellipsis
&#134;Kruis
&#135;Dubbel kruis
&#136;ˆAccent circumflex zonder letter
&#137;Promille
&#138;ŠS met caron
&#139;Openen enkele franse aanhalingstekens
&#140;ŒHoofletter "OE" ligatuur
&#141;Hoofdletter "Y" met umlaut
&#142;ŽHoofdletter Z met caron
&#143;Niet gebruikt
&#144;Niet gebruikt
&#145;Aanhalingsteken openen enkel
&#146;Aanhalingsteken sluiten enkel
&#147;Aanhalingsteken openen dubbel
&#148;Aanhalingsteken sluiten dubbel
&#149;Bullet
&#150;En streepje
&#151;Em streepje
&#152;˜Tilde
&trade;&#153;Trademark symbool
&#154;šKleine S met caron
&#155;Frans aanhalingsteken sluiten
&#156;œKleine "oe" ligatuur
&#157;Niet gebruikt
&#158;žKleine Z met caron
&#159;ŸHoofdletter "Y" met umlaut
&nbsp;&#160; Vaste spatie
&iexcl;&#161;¡Omgedraaid uitroepteken
&cent;&#162;¢Dollarcent symbool
&pound;&#163;£Pound sterling symbool
&curren;&#164;¤Algemeen geld symbool
&yen;&#165;¥Japanse Yen
&brvbar;&#166;¦Onderbroken verticale lijn
&sect;&#167;§Paragraaf symbool
&uml;&#168;¨Umlaut zonder letter
&copy;&#169;©Copyright symbool
&ordf;&#170;ªVrouwelijk rangtelwoord
&laquo;&#171;«Franse aanhalingstekens openen dubbel
&not;&#172;¬Logische ontkenning
&shy;&#173;­Zacht afbreekstreepje
&reg;&#174;®Geregistreerd handelsmerk
&macr;&#175;¯Macron
&deg;&#176;°Graden symbool
&plusmn;&#177;±Plus/minus symbool
&sup2;&#178;²Superscript 2
&sup3;&#179;³Superscript 3
&aigu;&#180;´Accent aigu zonder letter
&micro;&#181;µMicro
&para;&#182;Alinea symbool
&middot;&#183;·Middelste punt
&cedil;&#184;¸Cedille
&sup1;&#185;¹Superscript 1
&ordm;&#186;ºMannelijk rangtelwoord
&raquo;&#187;»Sluiten dubbele franse aanhalingstekens
&frac14;&#188;¼Kwart
&frac12;&#189;½Half
&frac34;&#190;¾Driekwart
&iquest;&#191;¿Omgekeerd vraagteken
&Agrave;&#192;ÀHoofdletter "A" met accent grave
&Aaigu;&#193;ÁHoofdletter "A" met accent aigu
&Acirc;&#194;ÂHoofdletter "A" met circumflex
&Atilde;&#195;ÃHoofdletter "A" met tilde
&Auml;&#196;ÄHoofdletter "A" met umlaut
&Aring;&#197;ÅHoofdletter "A" met ring
&AElig;&#198;ÆHoofdletter "AE" ligatuur
&Ccedil;&#199;ÇHoofdletter "C" met cedille
&Egrave;&#200;ÈHoofdletter "E" met accent grave
&Eaigu;&#201;ÉHoofdletter "E" met accent aigu
&Ecirc;&#202;ÊHoofdletter "E" met circumflex
&Euml;&#203;ËHoofdletter "E" met umlaut
&Igrave;&#204;ÌHoofdletter "I" met accent grave
&Iaigu;&#205;ÍHoofdletter "I" met accent aigu
&Icirc;&#206;ÎHoofdletter "I" met circumflex
&Iuml;&#207;ÏHoofdletter "I" met umlaut
&ETH;&#208;ÐHoofdletter "ETH" (IJslands)
&Ntilde;&#209;ÑHoofdletter "N" met tilde
&Ograve;&#210;ÒHoofdletter "O" met accent grave
&Oaigu;&#211;ÓHoofdletter "O" met accent aigu
&Ocirc;&#212;ÔHoofdletter "O" met circumflex
&Otilde;&#213;ÕHoofdletter "O" met tilde
&Ouml;&#214;ÖHoofdletter "O" met umlaut
&times;&#215;×Vermenigvuldig symbool
&Oslash;&#216;ØHoofdletter "O" met slash
&Ugrave;&#217;ÙHoofdletter "U" met accent grave
&Uaigu;&#218;ÚHoofdletter "U" met accent aigu
&Ucirc;&#219;ÛHoofdletter "U" met circumflex accent
&Uuml;&#220;ÜHoofdletter "U" met umlaut
&Yaigu;&#221;ÝUpper case "Y" met accent aigu
&THORN;&#222;ÞHoofdletter "thorn" (IJslands)
&szlig;&#223;ßRingel-s
&agrave;&#224;àKleine letter"a" met accent grave
&aaigu;&#225;áKleine letter"a" met accent aigu
&acirc;&#226;âKleine letter"a" met circumflex
&atilde;&#227;ãKleine letter"a" met tilde
&auml;&#228;äKleine letter"a" met umlaut
&aring;&#229;åKleine letter"a" met ring
&aelig;&#230;æKleine letter"ae" ligatuur
&ccedil;&#231;çKleine letter"c" met cedille
&egrave;&#232;èKleine letter"e" met accent grave
&eaigu;&#233;éKleine letter"e" met accent aigu
&ecirc;&#234;êKleine letter"e" met circumflex
&euml;&#235;ëKleine letter"e" met umlaut
&igrave;&#236;ìKleine letter"i" met accent grave
&iaigu;&#237;íKleine letter"i" met accent aigu
&icirc;&#238;îKleine letter"i" met circumflex
&iuml;&#239;ïKleine letter"i" met umlaut
&eth;&#240;ðKleine letter"eth" (IJslands)
&ntilde;&#241;ñKleine letter"n" met tilde
&ograve;&#242;òKleine letter"o" met accent grave
&oaigu;&#243;óKleine letter"o" met accent aigu
&ocirc;&#244;ôKleine letter"o" met accent circumflex
&otilde;&#245;õKleine letter"o" met tilde
&ouml;&#246;öKleine letter"o" met umlaut
&divide;&#247;÷Division symbol
&oslash;&#248;øKleine letter"o" met slash
&ugrave;&#249;ùKleine letter"u" met accent grave
&uaigu;&#250;úKleine letter"u" met accent aigu
&ucirc;&#251;ûKleine letter"u" met circumflex
&uuml;&#252;üKleine letter"u" met umlaut
&yaigu;&#253;ýKleine letter"y" met accent aigu
&thorn;&#254;þKleine letter"thorn" (IJslands)
&yuml;&#255;ÿKleine letter"y" met umlaut
Lees verder »

De eerste basis om een website te maken

In dit artikel willen we voor echte beginners duidelijk maken wat html nu is, wat je nodig hebt en hoe je start met het maken van een website. Er zijn namelijk een aantal basisprincipes waar je rekening mee moet houden wanneer je je eerste webpagina online zet.

Lees verder »

Browsers en CSS

Heel wat beginnende en gevorderde website bouwers lopen tegen het probleem aan dat een website er in internet explorer heel mooi uitziet, maar als ze de website dan bekijken in Firefox, deze er ineens helemaal anders uitziet. Is dat ook opgelost, dan blijkt het weer niet te kloppen in Safari op een Apple computer. Hoe kun je hier nu het beste mee omgaan?

Lees verder »

Font size

Sinds CSS is het aantal manieren om de lettergrootte weer te geven enorm toegenomen. Waar de fonttag een getal gebruikte, kun je met css pixel, point, picas, em, ex, omschrijvingen en percentages (%) gebruiken.

Lees verder »

HTML editors

Er zijn veel html-editors op de markt. Van paketten van meer dan 1000 euro, tot gratis paketten.
Om een keuze te kunnen maken hebben we op deze pagina een aantal editors bekeken en beschreven.

Lees verder »

Cursor veranderen

Q: Ik zie bij sommige sites in plaats van een handje als cursor, een
vraagteken
verschijnen. Hoe krijg ik dat voor elkaar?

Lees verder »

Tabellen zijn niet Taboe!


Dit is een van de meest gemaakte fouten van een beginnend webdesigner die zich aan CSS waagt.
Ze hebben een paar keer gelezen dat ze op het ‘nieuwe web’ geen tabellen meer mogen gebruiken,
maar dat is niet helemaal waar.
tabellen zijn goed te gebruiken in je website
Het gaat over de manier waarop je ze gebruikt.
Om duidelijk te maken hoe het zo ver heeft kunnen komen met tabellen, gaan we een reis terug
in de tijd maken naar toen websites net begonnen op te duiken.

“In den beginneÉ”, neeÉ dat is iets te lang geleden. Toen hadden ze nog niet eens stroom,
laat staan computers.
Het internet is heel simpel begonnen als een medium waar informatie over verspreid kon worden.
Toen was dat alleen nog maar tekst en de browsers ondersteunden zelfs nog geen plaatjes.
In die tijd was het ontwikkelen van internet sites ook nog voorbehouden aan programmeurs
die verstand van zaken hadden. Zelf een website maken werd pas gedaan door het grotere
publiek toen de zogenaamde WYSIWYG-editors (What-You-See-Is-What-You-Get) verschenen.
Het werd makkelijker en ook aantrekkelijker omdat browsers ook het gebruik van plaatjes
ondersteunden. Dus en visueel aantrekkelijke site was zo gemaakt.
Het web werd overspoelt met simpele, amateuristische sites die maakten van tabellen om de
plaatjes van de interface te positioneren. En dat is precies waar het fout gegaan is.

Zo komen we weer in deze tijd terecht en waar er andere (betere) manieren zijn om een lay-out
vorm te geven. Daar kom ik zo op terug.

Tabellen zijn niet bedoeld om een interface maken. Dat is waar de divs ten tonele komen.
Ten eerste zijn divs nauwkeuriger te positioneren dan tabellen en je website zal ook een
stuk sneller laden dan wanneer je overal tabellen gebruikt. Dat heeft niet zozeer te maken
met de hoeveelheid code die je gebruikt, maar met de manier waarop tabellen worden
ge•nterpreteerd door browsers.

Ook voor het indelen van simpele stukken tekst zijn er veel betere, duidelijkere manieren
dan op het gebruik van tabellen terug te vallen. Hier zijn speciale tags voor gemaakt
die dat een stuk makkelijker maken, hier volgen er een paar:

<p>, <q>, <em>, <blockquote>, <code> <h1>, <h2>, ..., <h6> <hr />, <br /> <ul>, <ol>, <li>

Lees verder »

Gebruik maken van een I-frame

Met een iframe, wat ongemakkelijk vertaald in het nederlands een zwevend frame, kun je hele leuke
dingen doen binnen je website. Zelfs zo dat het niet eens opvalt dat je een iframe gebruikt.

Lees verder »

ID's en classes, de een of de ander?

html artikelen
Om een html element de identificeren, zeg maar een naam te geven, maak je gebruik van
het attribuut ‘class’, of het attribuut ‘id’. Wanneer gebruik je nu de een en wanneer
gebruik je nu de ander? En de vraag die er op volgt is natuurlijk, hoe gebruik je ze zo
dat je semantische opbouw van je html gewaarborgd blijft?

Lees verder »

Rollover menu code

Lees hier meer over het rollover menu >

<!– Dit gedeelte komt in je stijlblad of in je stijl in de header te staan –>
#navigatie {
font-family: verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size: 14px;
font-weight: bold;
width: 12em;
border-right: 1px solid #666;
padding: 0;
margin-bottom: 1em;
background-color: #9cc;
color: #333;
}

Lees verder »