Webdesign linkjes

webdesign artikelen
Hoe wordt je nu webdesigner en welke vaardigheden heb je nodig. Ook aandacht voor een aantal
aspecten van webdesign.

Eend – maakt internet menselijk
Een naam kiezen voor een website van een groep mensen die websites bouwen is niet
gemakkelijk. In de tijd dat iedere webdesignbedrijf zich inter-dit,
cyber-dat of e-huppelepup noemde,
lag het voor sommigen voor de hand om een andere naam te kiezen.
De mensen achter ‘eend’
bedachten een makkelijk te onthouden naam en kwamen er gelukkig
ook nooit meer van af.

Lees verder »

Entiteiten (ISO-Latin-1-tekenset)

Naam
Entiteit
Nummer
Entiteit
VoorbeeldOmschrijving
 x ySpatie
!!Uitroepteken
"""Dubbele quotes
##Nummer symbool
$$Dollar teken
%%Percentage
&&&Ampersand
''Enkele quote
((Haakje openen
))Haakje sluiten
**Asterisk
++Plus teken
,,Komma
--Min teken
..Periode
//Slash
00Nul
11Een
22Twee
33Drie
44Vier
55Vijf
66Zes
77Zeven
88Acht
99Negen
::Dubbele punt
&#59;;Punt-komma
&lt;&#60;<"Minder dan" symbool
&#61;=Gelijk teken
&gt;&#62;>"Groter dan" symbool
&#63;?Vraag teken
&#64;@"At" symbool (Apestaartje)
&#65;AA
&#66;BB
&#67;CC
&#68;DD
&#69;EE
&#70;FF
&#71;GG
&#72;HH
&#73;II
&#74;JJ
&#75;KK
&#76;LL
&#77;MM
&#78;NN
&#79;OO
&#80;PP
&#81;QQ
&#82;RR
&#83;SS
&#84;TT
&#85;UU
&#86;VV
&#87;WW
&#88;XX
&#89;YY
&#90;ZZ
&#91;[Rechte haak openen
&#92;\Backslash
&#93;]Rechte haak sluiten
&#94;^Accent circonflexe
&#95;_Liggende streep
&#96;`Accent grave zonder letter
&#97;aa
&#98;bb
&#99;cc
&#100;dd
&#101;ee
&#102;ff
&#103;gg
&#104;hh
&#105;ii
&#106;jj
&#107;kk
&#108;ll
&#109;mm
&#110;nn
&#111;oo
&#112;pp
&#113;qq
&#114;rr
&#115;ss
&#116;tt
&#117;uu
&#118;vv
&#119;ww
&#120;xx
&#121;yy
&#122;zz
&#123;{Accolade openen
&#124;|Verticale streep
&#125;}Accolade sluiten
&#126;~Tilde
&#127;Niet gebruikt
&euro;&#128;Euro teken
&trade;&#129;Trademark symbool
&#130;Low-9 quote
&#131;ƒGulden teken
&#132;Low-9 dubbele quotes
&#133;Ellipsis
&#134;Kruis
&#135;Dubbel kruis
&#136;ˆAccent circumflex zonder letter
&#137;Promille
&#138;ŠS met caron
&#139;Openen enkele franse aanhalingstekens
&#140;ŒHoofletter "OE" ligatuur
&#141;Hoofdletter "Y" met umlaut
&#142;ŽHoofdletter Z met caron
&#143;Niet gebruikt
&#144;Niet gebruikt
&#145;Aanhalingsteken openen enkel
&#146;Aanhalingsteken sluiten enkel
&#147;Aanhalingsteken openen dubbel
&#148;Aanhalingsteken sluiten dubbel
&#149;Bullet
&#150;En streepje
&#151;Em streepje
&#152;˜Tilde
&trade;&#153;Trademark symbool
&#154;šKleine S met caron
&#155;Frans aanhalingsteken sluiten
&#156;œKleine "oe" ligatuur
&#157;Niet gebruikt
&#158;žKleine Z met caron
&#159;ŸHoofdletter "Y" met umlaut
&nbsp;&#160; Vaste spatie
&iexcl;&#161;¡Omgedraaid uitroepteken
&cent;&#162;¢Dollarcent symbool
&pound;&#163;£Pound sterling symbool
&curren;&#164;¤Algemeen geld symbool
&yen;&#165;¥Japanse Yen
&brvbar;&#166;¦Onderbroken verticale lijn
&sect;&#167;§Paragraaf symbool
&uml;&#168;¨Umlaut zonder letter
&copy;&#169;©Copyright symbool
&ordf;&#170;ªVrouwelijk rangtelwoord
&laquo;&#171;«Franse aanhalingstekens openen dubbel
&not;&#172;¬Logische ontkenning
&shy;&#173;­Zacht afbreekstreepje
&reg;&#174;®Geregistreerd handelsmerk
&macr;&#175;¯Macron
&deg;&#176;°Graden symbool
&plusmn;&#177;±Plus/minus symbool
&sup2;&#178;²Superscript 2
&sup3;&#179;³Superscript 3
&aigu;&#180;´Accent aigu zonder letter
&micro;&#181;µMicro
&para;&#182;Alinea symbool
&middot;&#183;·Middelste punt
&cedil;&#184;¸Cedille
&sup1;&#185;¹Superscript 1
&ordm;&#186;ºMannelijk rangtelwoord
&raquo;&#187;»Sluiten dubbele franse aanhalingstekens
&frac14;&#188;¼Kwart
&frac12;&#189;½Half
&frac34;&#190;¾Driekwart
&iquest;&#191;¿Omgekeerd vraagteken
&Agrave;&#192;ÀHoofdletter "A" met accent grave
&Aaigu;&#193;ÁHoofdletter "A" met accent aigu
&Acirc;&#194;ÂHoofdletter "A" met circumflex
&Atilde;&#195;ÃHoofdletter "A" met tilde
&Auml;&#196;ÄHoofdletter "A" met umlaut
&Aring;&#197;ÅHoofdletter "A" met ring
&AElig;&#198;ÆHoofdletter "AE" ligatuur
&Ccedil;&#199;ÇHoofdletter "C" met cedille
&Egrave;&#200;ÈHoofdletter "E" met accent grave
&Eaigu;&#201;ÉHoofdletter "E" met accent aigu
&Ecirc;&#202;ÊHoofdletter "E" met circumflex
&Euml;&#203;ËHoofdletter "E" met umlaut
&Igrave;&#204;ÌHoofdletter "I" met accent grave
&Iaigu;&#205;ÍHoofdletter "I" met accent aigu
&Icirc;&#206;ÎHoofdletter "I" met circumflex
&Iuml;&#207;ÏHoofdletter "I" met umlaut
&ETH;&#208;ÐHoofdletter "ETH" (IJslands)
&Ntilde;&#209;ÑHoofdletter "N" met tilde
&Ograve;&#210;ÒHoofdletter "O" met accent grave
&Oaigu;&#211;ÓHoofdletter "O" met accent aigu
&Ocirc;&#212;ÔHoofdletter "O" met circumflex
&Otilde;&#213;ÕHoofdletter "O" met tilde
&Ouml;&#214;ÖHoofdletter "O" met umlaut
&times;&#215;×Vermenigvuldig symbool
&Oslash;&#216;ØHoofdletter "O" met slash
&Ugrave;&#217;ÙHoofdletter "U" met accent grave
&Uaigu;&#218;ÚHoofdletter "U" met accent aigu
&Ucirc;&#219;ÛHoofdletter "U" met circumflex accent
&Uuml;&#220;ÜHoofdletter "U" met umlaut
&Yaigu;&#221;ÝUpper case "Y" met accent aigu
&THORN;&#222;ÞHoofdletter "thorn" (IJslands)
&szlig;&#223;ßRingel-s
&agrave;&#224;àKleine letter"a" met accent grave
&aaigu;&#225;áKleine letter"a" met accent aigu
&acirc;&#226;âKleine letter"a" met circumflex
&atilde;&#227;ãKleine letter"a" met tilde
&auml;&#228;äKleine letter"a" met umlaut
&aring;&#229;åKleine letter"a" met ring
&aelig;&#230;æKleine letter"ae" ligatuur
&ccedil;&#231;çKleine letter"c" met cedille
&egrave;&#232;èKleine letter"e" met accent grave
&eaigu;&#233;éKleine letter"e" met accent aigu
&ecirc;&#234;êKleine letter"e" met circumflex
&euml;&#235;ëKleine letter"e" met umlaut
&igrave;&#236;ìKleine letter"i" met accent grave
&iaigu;&#237;íKleine letter"i" met accent aigu
&icirc;&#238;îKleine letter"i" met circumflex
&iuml;&#239;ïKleine letter"i" met umlaut
&eth;&#240;ðKleine letter"eth" (IJslands)
&ntilde;&#241;ñKleine letter"n" met tilde
&ograve;&#242;òKleine letter"o" met accent grave
&oaigu;&#243;óKleine letter"o" met accent aigu
&ocirc;&#244;ôKleine letter"o" met accent circumflex
&otilde;&#245;õKleine letter"o" met tilde
&ouml;&#246;öKleine letter"o" met umlaut
&divide;&#247;÷Division symbol
&oslash;&#248;øKleine letter"o" met slash
&ugrave;&#249;ùKleine letter"u" met accent grave
&uaigu;&#250;úKleine letter"u" met accent aigu
&ucirc;&#251;ûKleine letter"u" met circumflex
&uuml;&#252;üKleine letter"u" met umlaut
&yaigu;&#253;ýKleine letter"y" met accent aigu
&thorn;&#254;þKleine letter"thorn" (IJslands)
&yuml;&#255;ÿKleine letter"y" met umlaut
Lees verder »

HTML editors

Er zijn veel html-editors op de markt. Van paketten van meer dan 1000 euro, tot gratis paketten.
Om een keuze te kunnen maken hebben we op deze pagina een aantal editors bekeken en beschreven.

BBEdit html-editor voor de Mac
Natuurlijk is daar Dreamweaver, maar wil je als Mac-gebruiker aan de slag met een html-editor,
dan is er daar maar een echte topper, die ook nog eens redelijk betaalbaar is.
BBEDIT! Inmiddels
aangekomen bij versie 7.1. Hier kun je als websitebouwer die op een applecomputer werkt niet omheen.
De vraag is of deze editor wel kan tippen aan bijvoorbeeld html-kit, alleen geschikt voor Windows.
Nou dat kan die.

Lees verder »