Meta element

Definitie: Met metainformatie kun je informatie over je document opnemen die door zoekmachines kan worden gebruikt. Dit element wordt in de header geplaats en is op een andere plek verboden. Hetgene dat in de meta-tag staat is niet in de browser terug te vinden, wel in de broncode van het document. Voorbeeld: <META HTTP-EQUIV=”Content-Type” CONTENT=”text/html; […]

Lees verder

Doctype

Dit element wijkt in zekere zin af van de overige elementen, omdat hier sprake is van een element zonder attributen. Het doctype is een eis dat X(HT)ML stelt aan alle documenten die in deze taal geschreven worden. In feite zijn het de vastgestelde regels voor de syntaxis van je document. Oftewel, hierin wordt vastgelegd welke […]

Lees verder

DL element

<dl> … </dl> Definitie Met dit element maak je een definitielijst. Deze bestaat uit definitietermen (<dd>) en definitiebeschrijvingen (<dl>). Voorbeeld: <dl> <dt>Een kopje</dt> <dd>Een eerste onderdeel</dd> <dd>Een tweede onderdeel</dd> <dd>Een derde onderdeel</dd> </dl> Unieke attributen compact=”compact“ Dit attribuut gebruik je als je de lijst zo compact mogelijk wil laten weergeven. Standaardattributen Alle elementen XHTML1.0 Strict

Lees verder

LI element

<li> … </li> Definitie: Wanneer je een lijst maakt met behulp van <ul>, <ol> of <dir>, dan gebruik je voor ieder onderdeel van de lijst dit element. (zie ook artikel over lijsten) Voorbeeld <ul> <li>Haring</li> <li>Kabeljauw</li> <li>Inktvis</li> </ul> Resultaat Haring Kabeljauw Inktvis Unieke attributen Geen unieke attributen in XHTML 1.0 Standaardattributen Alle elementen XHTML1.0 Strict

Lees verder

Small element

<small>…</small> Definitie: Bij dit element wordt het lettertype 1 eenheid kleiner afgebeeld dan de omringende tekst. Voorbeeld Ik vind <small>deze tekst </small> te klein. Unieke attributen Geen Standaardattributen Alle elementen XHTML1.0 Strict

Lees verder