Schrijven voor het web, artikelen, blogs, ebooks, het vereist een andere aanpak. Mensen lezen anders, scannen meer, kop van teksten zijn belangrijker. Allemaal zaken die van invloed zijn op het schrijven voor het web.